Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

Referencie

január 31, 2023

Štúdia uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Koryto rieky Moravy a inundačné územie povodňovej vody rieky vytvára koridor…
január 31, 2023

ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI: CESTA II/426 V ÚSEKU OD KRIŽOVATKY CIEST II/426 A III/1127 SMER SKALICA

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Účelom a cieľom štúdie realizovateľnosti bolo navrhnutie variantov technicky, environmentálne a…
február 01, 2023

REKONŠTRUKCIA ULÍC – M. BELA, MANCKOVIČOVA, HOLLÉHO - mesto HLOHOVEC

 Objednávateľ: mesto Hlohovec Predmetom dokumentácie na územné rozhodnutie stavby bolo : dopravné riešenie – komunikácie…
február 01, 2023

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CESTY II/581 PODBRANČ - MYJAVA, hranica kraja km 6,823 - 10,321

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Cesta II/581 vedie údolím riečky Myjavy od obce Podbranč po hranice…
február 14, 2023

Projekty poľných ciest v rámci pozemkových úprav v katastrálných územiach Prievaly, Klobušice, Slopná, Sedliacka Dubová

V rámci pozemkových úprav sme vypracovali projekty poľných ciest v katastrálných územiach Prievaly, Klobušice, Slopná,…
január 05, 2016

Priemyselná zóna - Práznovská cesta -Topoľčany

Objednávateľ: Mesto Topoľčany SO 01 Križovatka na ceste III/06490 SO 02 Komunikácie a dažďový rigol…
február 01, 2023

Obytná zóna Záhorská Bystrica - Krče

SO A-01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO C-01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Stupne: DÚR, DSP,…
január 05, 2016

Obytná zóna Rovinka - Železničná ulica

SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY A ÚPRAVA ŽELEZNIČNEJ ULICE SO-02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY DÚR,…
január 06, 2016

Obytná zóna Nitra - Janíkovce - komunikácie

SO 01 DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY NA ULICU SLAMKOVA…
január 11, 2016

NOVÉ SÍDLO MATADOR - BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA

Návrh komunikácií, parkovacie a spevnené plochy pre potreby nákladnej dopravy, zásobovania, návštevníkov a zamestnancov sídla…
január 06, 2016

DIAĽNICA D1 Protihluková stena Podtureň

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Miesto stavby: Obec Podtureň Protihlukové steny sú situované na oboch…
január 06, 2016

Diaľnica D1 - protihluková stena Liptovský Michal

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Miesto stavby: Obec Liptovský Michal Protihluková stena chráni zástavbu obce…
február 14, 2023

ČSPH TESCO BRATISLAVA – Zlaté piesky

návrh dopravného riešenia a spevnených plôch čerpacej stanice pohonných látok TESCO BRATISLAVA – Zlaté piesky …
február 01, 2023

Čerpacie stanice Oliva

Projekty čerpacích staníc Oliva budovaných ako doplnková služba pre zákazníkov HM Kaufland Bratislava Rača, Stará…

 

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 Cesta II/581 vedie údolím riečky Myjavy od obce Podbranč po hranice krajov TTSK a TSK a okresov Senica a Myjava. Cesta II/581 tvorí regionálnu os východ – západ medzi cestami I. triedy I/51 medzi Senicou a Holíčom a Novým Mestom nad Váhom, cesty  I/54 a diaľnici D1. Cestu II/581 využívajú vozidlá smerujúce na hranicu s ČR cez Skalicu.  

 Rekonštrukciou a modernizáciou cesty II/581 sa dosiahlo  zlepšenie jestvujúceho stavebno technického stavu so zreteľom na vytvorenie modernej a bezpečnej komunikácie. Zlepšenie stavebno-technického stavu cesty s dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prispeje k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie. Zároveň sa zlepšili podmienky pre verejnú osobnú dopravu.  Obnovili sa prvky zaručujúce bezpečnosť cestnej premávky - doplnené bolo dopravné značenie,  záchytné systémy, čím sa odstránili nehodové lokality. Zlepšila sa kvalita a zjazdnosť cesty, skvalitnila sa protišmyková odolnosť asfaltov, dlhodobá reflexnosť vodorovného dopravného značenia a inštalovali sa prvky pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne). K zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti verejnej osobnej dopravy prispela aj modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok

 Stupeň projekt.  dokumentácie:   dokumentácia na ponuku, (na výber zhotoviteľa stavby) dokumentácia na realizáciu prác