Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

Referencie

január 31, 2023

Štúdia uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Koryto rieky Moravy a inundačné územie povodňovej vody rieky vytvára koridor…
január 31, 2023

ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI: CESTA II/426 V ÚSEKU OD KRIŽOVATKY CIEST II/426 A III/1127 SMER SKALICA

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Účelom a cieľom štúdie realizovateľnosti bolo navrhnutie variantov technicky, environmentálne a…
február 01, 2023

REKONŠTRUKCIA ULÍC – M. BELA, MANCKOVIČOVA, HOLLÉHO - mesto HLOHOVEC

 Objednávateľ: mesto Hlohovec Predmetom dokumentácie na územné rozhodnutie stavby bolo : dopravné riešenie – komunikácie…
február 01, 2023

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CESTY II/581 PODBRANČ - MYJAVA, hranica kraja km 6,823 - 10,321

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj Cesta II/581 vedie údolím riečky Myjavy od obce Podbranč po hranice…
február 14, 2023

Projekty poľných ciest v rámci pozemkových úprav v katastrálných územiach Prievaly, Klobušice, Slopná, Sedliacka Dubová

V rámci pozemkových úprav sme vypracovali projekty poľných ciest v katastrálných územiach Prievaly, Klobušice, Slopná,…
január 05, 2016

Priemyselná zóna - Práznovská cesta -Topoľčany

Objednávateľ: Mesto Topoľčany SO 01 Križovatka na ceste III/06490 SO 02 Komunikácie a dažďový rigol…
február 01, 2023

Obytná zóna Záhorská Bystrica - Krče

SO A-01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO C-01 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Stupne: DÚR, DSP,…
január 05, 2016

Obytná zóna Rovinka - Železničná ulica

SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY A ÚPRAVA ŽELEZNIČNEJ ULICE SO-02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY DÚR,…
január 06, 2016

Obytná zóna Nitra - Janíkovce - komunikácie

SO 01 DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY NA ULICU SLAMKOVA…
január 11, 2016

NOVÉ SÍDLO MATADOR - BOJNICKÁ 3 BRATISLAVA

Návrh komunikácií, parkovacie a spevnené plochy pre potreby nákladnej dopravy, zásobovania, návštevníkov a zamestnancov sídla…
január 06, 2016

DIAĽNICA D1 Protihluková stena Podtureň

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Miesto stavby: Obec Podtureň Protihlukové steny sú situované na oboch…
január 06, 2016

Diaľnica D1 - protihluková stena Liptovský Michal

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Miesto stavby: Obec Liptovský Michal Protihluková stena chráni zástavbu obce…
február 14, 2023

ČSPH TESCO BRATISLAVA – Zlaté piesky

návrh dopravného riešenia a spevnených plôch čerpacej stanice pohonných látok TESCO BRATISLAVA – Zlaté piesky …
február 01, 2023

Čerpacie stanice Oliva

Projekty čerpacích staníc Oliva budovaných ako doplnková služba pre zákazníkov HM Kaufland Bratislava Rača, Stará…

Rok 2010 - 2012

 

- Rýchlostná cesta R7 Holice - Dunajská Streda - A=B variant pri preskúmaní širšieho koridoru (južnejšie)
- Diaľnica D2 - NAPOJENIE CESTY II/590 A CESTY III/503010 na D2 - štúdia - spolupráca s inžinierom Milanom Mušákom
- IBV Janíkovce; komunikácie a inžinierske siete  - I. etapa (DÚR, DSP, RP)
- Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre 1. etapu obytnej zóny Dubová – Novosady (DÚR, DSP, DRS)
- LOGISTICKO DODÁVATEĽSKÉ CENTRUM TRNAVA, FREMACH - SO 17 Obslužná komunikácia, SO 02 Areálové komunikácie a spevnené plochy , SO 04 Spevnené plochy pri obslužnej komunikácií  (DÚR, DSP, RP)
- HALA "ISCOM" MODRA  - SO 03 - VETVA A - PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO 04 - VETVA B,C - AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY (DÚR, DSP)
- Bytový dom „BOOMERANG“ – MČ Karlova Ves, Bratislava (DÚR)
- Bytové domy - Mierová ulica, Bratislava - komunikácie a spevenené plochy (DSP)
- Nový závod Krauss Maffei Technologies spol. s r.o. Sučany – 2. etapa INGSTEEL development, s r.o. - SO 02 Cesty a spevnené plochy - (DÚR, DSP, RP)
- VOLZ Filters SK – Výroba Sučany – 1. etapa VOLZ Filters SK s.r.o., Martin - SO 04 Komunikácie a spevnené plochy ( DSP)
- BURGMAIER - VÝROBNÁ HALA S ADMINISTRATÍVOU  - SO 02 Vonkajšie spevnené plochy  (DÚR, DSP)
- SIKO Bratislava-vzorkovňa a predajňa - Trvalé a dočasné dopravné značenie
- Rekonštrukcia McDonald´s Lamač  Bratislava - PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY
- Hotel CASTELLUM  -  BUDATÍNSKA  - DOPRAVNÉ  RIEŠENIE ,  NAPOJENIE  NA  DOPRAVNÝ  SYSTÉM    A   PARKOVISKÁ   (DÚR)                  

- POLYFUNKČNÝ KOMPLEX "PRI MALOM DUNAJI" MOST PRI BRATISLAVE - Dopravné riešenie (DÚR)
- Administratívna budova Reco - SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia a dostavba výrobného areálu Ingsteel - SO 02  SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE (DSP)
- Parkovacia plocha  - Lešková ulica 6, Bratislava (DÚR)
- Sídlo MATADOR - Bojnická 3, Bratislava - SO 201 KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP, RP)
- Sídlo MATADOR - Bojnická 3, Bratislava  - SO 103  ENERGOBLOK - SO 201 KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP, RP)
- POLYFUNKČNÝ OBJEKT, MLYNSKÁ DOLINA, ul. STARÉ GRUNTY, BRATISLAVA - SO-KOMUNIKÁCIE  A SPEVNENÉ  PLOCHY (DÚR, DSP)
- Parkovisko na Jarabinkovej ulici v Bratislave - SO-KOMUNIKÁCIE  A SPEVNENÉ  PLOCHY (DÚR, DSP)
- ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - NOVOSTAVBA LAMAČSKÁ CESTA 111, BRATISLAVA -   SO-KOMUNIKÁCIE  A SPEVNENÉ  PLOCHY (DSP)
- PENZIÓN SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE ĽUDÍ V  DÔCHODKOVOM VEKU - SO- SPEVNENÉ PLOCHY A PARKOVISKO - (RP)
- VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A INŽINIERSKYCH SIETÍ HYDINÁRSKA UL., BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE (DÚR)
- URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA - Dopravné riešenie  

 

Rok 2009

- Diaľnica D1 Protihluková stena Liptovský Michal - AUTORSKÝ DOZOR
- Diaľnica D1 Protihluková stena Podtureň - AUTORSKÝ DOZOR
- Cesta I/75 a II/511 Dvory nad Žitavou, okružná križovatka (DSP)
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Senica - 24km
- Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v okrese Skalica - 6km
- Sanácia svahu - Šuleková ulica - Bratislava -(RP)
- Priemyselná zóna - I. ETAPA Práznovská cesta - Topoľčany - SO 01 Križovatka na ceste III/06490 (DSP),
SO 02 Komunikácie (DSP)
- Skladovo prevádzkový areál v Senci - SO 02 Spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie (DÚR, DSP)
- Bytové domy - Mierová ulica, Bratislava - komunikácie a spevenené plochy (DÚR)
- Obchodný dom Vrakuňa - komunikácie a spevenené plochy (DÚR)
- Obytný súbor Stupava - Agátky - 1.ETAPA (DÚR, DSP, DRS)
- Bytový dom, Kľukatá ul., BRATISLAVA - Projekt organizácie dopravy
- Prevádzková budova E na Vrátkach - Prístupová komunikácia a spevnené plochy (DSP)
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - parkovací systém
- ČSPH TESCO - Bratislava - Zlaté piesky - SO 06 Komunikácie (RP)
- Výstavba ČSMP Šintava - Projekt organizácie dopravy
- Prevádzková budova Copy centrum Komárňanská cesta 91 - Komunikácie a spevnené plochy (DSP)
- Zástavba rodinných domov - lokalita Stupava-Noviny - SO 01 Príjazdová komunikácia (DSP)
- Stavebná úprava a prístavba rehoľného domu Liptovská ulica 35, Bratislava 2 (DÚR, DSP)
- Vstavba 7 bytov do podkrovia domu Sibírska ul.č.29, Bratislava - Parkovisko (DÚR, DSP)Rok 2008


- Štúdia križovatky na diaľnici D2 - Studienka
- Pozemkové úpravy v k.ú. Slopná - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Pozemkové úpravy v k.ú. Sedliacka Dubova - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- SO 101 Križovatka - Pezinská ulica - štátna cesta II/503 (DÚR, DSP)
- Retail park Malacky - SO 201 - Komunikácie - dopravné riešenie
- Diaľnica D1 Protihluková stena Liptovský Michal - (DP, RP)
- Diaľnica D1 Protihluková stena Podtureň - (DP, RP)
- Business Solutions and Logistics Park Senec Západ (DSP)
- HOCHSTAFFL SLOVAKIA - administratívna budova a servis - SO 02 Spevnené plochy a komunikácie (DÚR, DSP, DRS)
- Polyfunkčný objekt f. HESIA s.r.o., Agátová ulica, Bratislava - SO 401 Vonkajšie spevnené plochy (DSP)
- Bytový dom - Ružinov - Nové Záhrady (DSP)
- Bytový komplex - DOLNÉ ZÁPLOTIE, Trebatice (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia a dostavba cirkevného domu v Banskej Štiavnici na Boutique hotel ERB (DSP)
- Rekonštrukcia a prístavba rekreačnej chaty na Donovaloch (DÚR, DSP)
- Sklad potravín, Hrachová ul., Bratislava (DÚR)
- Prístavba stravovacieho zariadenia v Novom Meste nad Váhom
SO 02 Komunikácie a parkovisko (DÚR, DSP)
- ÚPN mesta Tvrdošín - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ČSMP Slovenské Kľačany (DSP)
- Výstavba ČSMP Ratková - Projekt organizácie dopravy
- Prestavba ČSMP Nitrianske Rudno (DSP)Rok 2007

- Dopravno-urbanistická štúdia obchvatu mesta Brezová pod Bradlom č.2
- Pozemkové úpravy v k.ú. Klobušice - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Pozemkové úpravy v k.ú. Prievaly - PLÁN SPOLOČNÝCH A VEREJNÝCH ZAIADENÍ A OPATRENÍ (DSP, DRS)
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - SO 02 Napojenie na komunikácie cesty a spevnené plochy, parkovisko (RP)
- Obchodný areál Slovnaftská - Komárňanská ul., k.ú. Ba - Nivy - Spevnené plochy a parkovisko I. etapa (DSP)
- Novostavba predajného a servisného centra JUNGHEINRICH - Senec (DSP, DRS)
- Penzión a reštaurácia u Bacila /rekonštrukcia/ (DSP)
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Benolákovo - Poľná
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Malinovo XV
- ÚPN obce Dolné Saliby - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Hviezdoslavov - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Kútniky - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Oľdza - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

- ÚPN obce Orechová Potôň - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Prietrž - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Ratnovce - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- Bytový dom, Bratislava, Lamač -SO 15 - Komunikácia a parkovisko (DÚR, DSP)
- ČSPH TESCO - Nové Zámky - SO 06 Komunikácie (RP)
- ČSMP SLOVNAFT - Viedenská cesta - doplnenie o havarijnú nádrž (DSP)
- OMNIPOLIS administratívná budova Bratislava (DSP)
- Business Solutions and Logistics Park Senec Západ (DÚR)
- Novostavba výrobnej haly a administratívou STM Slovakia, Senec (RP)
- Prevádzkové budovy "A","B","C","D" UL. na Vrátkach, Bratislava (DSP)
- Prestavba ČSPH Nové Mesto nad Váhom
- Parkovanie - televízia JOJ - trvalé dopravné značenie
- Hurbanovo - čerpacia stanica (DÚR)
- Zástavba rodinných domov - lokalita Stupava-Noviny - SO 01 Príjazdová komunikácia (DÚR)
- Bytový dom s polyfunkciou Kazanská-Kvetinárska - SO 02 Dopravné a parkovascie plochy (DSP)
- Preložka Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi, 3.ETAPA - prenosné dopravné značenie - I. ETAPA
- OBYTNÝ KOMPLEX - JURSKÁ, PEZINSKÁ UL. BRATISLAVA - SO 06 Komunikácie (DSP)
- SPRACOVANIE ETYLALKOHOLU A VÍNA - SO 02 CESTY, SPEVNENÉ PLOCHY (DSP)
- Sklad hnojív s kapacitou 50 000 ton Duslo a.s. Šaľa SO 04 Cesty a spevnené plochy (RP)
- Športové centrum - Sotinská ulica - Senica - SO 12 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská - I. ETAPA (RP)
- Polyfunkčný objekt CMV - SPEVNENÉ PLOCHY PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE A PARKOVÍSK (DÚR)
- Prestavba ČSMP Nitrianske Rudno (DÚR)
- BRATISLAVA VAJNORY - REKONŠTRUKCIA VÝDAJNE PHM - OBJ 304a - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY (DSP)
Rok 2006


- Dopravno-urbanistická štúdia obchvatu mesta Brezová pod Bradlom
- Sanácia svahu - Šuleková ulica - Bratislava -(DSP)
- ÚPN obce Hurbanova Ves - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Jahodná - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Jalšové - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- ÚPN obce Tomášikovo - Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
- Urbanistická štúdia obytnej zóny Malinovo XIV
- Bytový dom, Bratislava - Kramáre SO 07 Parkovisko a príjazdová komunikácia (DSP)
- ČSPH TESCO - Nové Zámky - SO 06 Komunikácie (DÚR, DSP)
- Rekonštrukcia vnútroblokovej ČSPH SLOVNAFT (DSP)
- ČSPH TESCO - Bratislava - Zlaté piesky - SO 06 Komunikácie (DÚR, DSP)
- Autopriemyselný park Lozorno - prístavba E2 2006 - SO 105 Komunikácie (DSP)
- Dočasné dopravné značenie pre likvidácie ČSPH Slovnaft Bytča, Čadca, Fiľakovo, Kŕčava, Polomka,
Slovenské Nové Mesto, Snina, Stará Turá, Tlmače, Trebišov, Turany, Žarnovica, Zlaté klasy
- 4X2 rodinné domy, Bratislava IV - KARLOVA VES, DEVÍNSKA CESTA (DSP)
- LIDL, Bratislava - Tenčianska ulica - parkovací systém
- Administratívne centrum IDO Hutný projekt a.s. - SO 02 Napojenie na komunikácie cesty a spevnené plochy, parkovisko (DSP)
- AREÁL TRANSPORTS PADROSA - SO 07 - Areálové komunikácie a spevnené plochy (DSP)
- Bytový dom - Petržalka - Ovsište - SO 02 Cesty a chodníky (DSP)
- STM BRATISLAVA - PREDAJNÉ A SERVISNÉ CENTRUM NÁVESOV - SO 350 - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY A ZELEŇ (DSP)
- Likvidácia ČSPH Šahy - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Nitrianske Pravno - Projekt organizácie dopravy
Rok 2002 - 2005


- Prestavba ČSMP Veľký Krtíš (DSP, RP)
- Prestavba ČSMP Kremnica (DSP, RP)
- ČSMP Malacky - Brnenská ul. (DSP)
- ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA ČSMP Slovnaft - BRATISLAVA - DOLNOZEMSKÁ (DSP)
- Verejný skladový objekt - selfSTORAGE BRATISLAVA, KOPČIANSKÁ UL. (DSP)
- Likvidácia ČSPH Gbelce - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Podhájska - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Ilava - Projekt organizácie dopravy
- Likvidácia ČSPH Opatová - Projekt organizácie dopravy

a veľa ďalších.


V rámci pôsobenia v iných organizáciách som sa podieľal na projektovaní stavieb, ako napr.:

- D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty (DVP) - zodpovedný projektant
- I/50 (R2) OBCHVAT MESTA ŽIAR NAD HRONOM (DSP) - projektant
- I/50 a II/566 TIBAVA KRIŽOVATKA (DRS) - hlavný inžinier projektu

a veľa ďalších.

Ing. Marcel Malíček
Autorizovaný projektant dopravných stavieb