Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
previous arrow
next arrow
Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

Firma MATIG s.r.o. bola založená v roku 2001. Ťažiskovou oblasťou podnikania spoločnosti je :

 

1. Projektovanie dopravných stavieb

hlavnou náplňou je navrhovanie ciest, miestnych komunikácií, prístupových ciest, poľných ciest, parkovísk, spevnených plôch, čerpacích staníc, dopravného značenia pre všetky stupne projektovej dokumentácie.

2. Elektrokomunikačné sytémy

od roku 2001 distribuujeme výrobky pre nízke a vysoké napätie, telekomunikácie a signalizačnú techniku firmy Langmatz GmbH z Garmisch-Partenkirchenu, ktorá je známa produkciou elektrotechnických výrobkov vysokej technickej úrovne a kvality. 

Referencie