Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
previous arrow
next arrow
Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

návrh dopravného riešenia a spevnených plôch čerpacej stanice pohonných látok TESCO BRATISLAVA – Zlaté piesky , trvalé dopravné značenie vyvolané výstavbou ČS a dočasné dopravné značenie v priestore výstavby účelových plôch.

Stupne: DÚR, DSP, RP

 

Z ďalších projektov čerpacích staníc uvádzame:  

 

 - ČSPH Tesco Nové Zámky  (DÚR, DSP, RP)

 - Prestavba ČSMP Veľký Krtíš (DSP, RP)

- Prestavba ČSMP Kremnica (DSP, RP)

- ČSMP Malacky - Brnenská ul. (DSP)

- ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA ČSMP Slovnaft - BRATISLAVA - DOLNOZEMSKÁ (DSP)

 

 

Referencie