SO 01 DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE  A SPEVNENÉ PLOCHY

SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY NA ULICU SLAMKOVA  A WILLERMOVA

DÚR,DSP,RP