Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Miesto stavby: Obec Liptovský Michal 

 

Protihluková stena chráni zástavbu obce Liptovský Michal od nepriaznivých účinkov hluku z dopravy na diaľnici D1.

Výstavba protihlukovej steny  bola realizovaná z durisolových panelov osadených pomocou oceľových nosných stĺpov tvaru H - HEB 180  do kalichov základových pilót. dl.6,0 m.

Za stenou sa vybudovala nová drenáž a odvodňovacie žľaby.

 

Stavebné objekty :

001 Príprava územia .

002 Sadovnícke úpravy

101 Úpravy na diaľnici D1 v km 439,222 – 439,983

301 Protihluková stena v km 439,258 – 439,983 D1 vpravo

302 Výmena okien

501 Odvodnenie diaľnice

601 Ochrana káblov patriacich ŽSR

602 Preložka káblov ST

 

 - Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu a dokumentácia na ponuku.