Návrh  komunikácií, parkovacie a spevnené plochy pre  potreby nákladnej dopravy, zásobovania, návštevníkov a zamestnancov sídla firmy Matador v Bratislave na Bojníckej ulici. 

 

SO 201 KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY

SO 201.1  PARKOVACIA PLOCHA  (PRED AREÁLOM) 

SO 201.2 SEVERNÁ PARKOVACIA PLOCHA

 

 

DÚR, DSP,RP