Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Miesto stavby: Obec Podtureň

Protihlukové steny sú situované  na oboch stranách diaľnice D1 v úseku Ivachnová – Liptovský Mikuláš - Hybe konkrétne v styku s obcou Podtureň na mostnom objekte Podtureň. Sú situované vedľa zábradlia za obslužným chodníkom mosta.

 

Stavebné objekty:

301 Protihluková stena vpravo – dĺžka 645 m, výška 1,2 m.

302 Protihluková stena vľavo – dĺžka 406,8m, výška 1,2 m.

 

Časť protihlukovej steny vpravo – obj. 301 je vybudovaná na teréne za mostným objektom v dĺžke 16m.

Diaľničný most prekonáva údolie nad zástavbou obce Podtureň, výška úrovne terénu sa nachádza 17 až 36 m pod úrovňou diaľnice

Navrhované riešenie pozostáva z výplňových plechových panelov hrúbky 105 mm zasúvaných do oceľových stĺpov tvaru H, skladobnej výšky 500 mm

 

- Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu a dokumentácia na ponuku.